Voor de diverse wetten verwijzen wij naar de navolgende bronnen:

Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz)

Wet zorg en dwang (WZD)

Veel algemene informatie over de Wvggz en de WZD vindt u ook op de website van de Rijksoverheid: www.dwangindezorg.nl