VZAMN is een afkorting voor Verplichte Zorg Advocaten Midden-Nederland.

Een nieuwe naam voor de vereniging die vroeger door het leven ging als VBAU. Met de wijziging van de wetgeving, was de naam niet meer actueel en pasten wij deze aan. De vereniging staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 55341993. VBAU en VZAMN zijn de handelsnamen van de Vereniging BOPZ-advocaten Utrecht.

De VZAMN is een vereniging van advocaten die werkzaam zijn op het terrein van het psychiatrisch patiëntenrecht.

Doelstelling van de VZAMN

  • Het bevorderen van de samenwerking tussen advocaten in het arrondissement Midden Nederland, die zich hebben gespecialiseerd op het gebied van Psychiatrisch Patiëntenrecht;
  • Het in stand houden en waar nodig bevorderen van de deskundigheid van de aangesloten leden middels het verzorgen van cursussen en werkgroepen

Het bestuur van de VZAMN

  • Voorzitter: Arjan van Luipen
  • Secretaris: Veleda van ‘t Westende Meeder
  • Penningmeester: Jaap Stobbe
  • Vice-voorzitter: Evi Weiland
  • Algemeen lid: Kirsten Schröder